Catalá

A través d’una breu presentació i de la resposta o reflexió sobre tres preguntes, el Chapa, el Blito y el Jose ens parlen, entre altres, de la “revolució del riure” o del fet de ser i sentir-se Pallasso sense Fronteres.